Selecteer een pagina

Effeciënt en doeltreffend

Uit de praktijk blijkt dat het grafisch weergeven van processen leidt tot een verhoogde acceptatie van de processen.

Demo

Proceshosting.nl

De ontwikkelingen die op organisaties afkomen op het gebied van de informatievoorziening, rechtmatigheid en kwaliteitseisen zijn niet langer te beheersen zonder transparante processen die beschreven en geïmplementeerd worden in de organisatie. Door het transparant maken van processen, beheren met behulp van een procesbeheerorganisatie en het opstellen van een audit plan (borgen), wordt het proces verankerd in de organisatie. Ons doel is uitdrukkelijk niet om dikke handboeken te schrijven. Wij zoeken altijd naar betrokkenheid van de gehele organisatie. Onze filosofie is dat je de creativiteit van medewerkers die binnen het proces werkzaam zijn moet stimuleren om tot continue procesverbetering te komen. De tools die wij gebruiken ondersteunen dat. Procehosting.nl is hier een voorbeeld van.

Uw uitdaging?

In de praktijk blijft het vaak lastig om procesmanagement als continue activiteiten uit voeren. Niet zozeer vanwege het onderschatten van de noodzaak, maar veel meer door de gevraagde tijdsinvestering.

Advante biedt hiervoor de oplossing, waardoor uw organisatie wel profiteert van volledig functionerend procesmanagement terwijl het hiervoor benodigde capaciteitsbeslag tot een minimum is teruggebracht.

Oplossing

Advante verzorgt voor organisaties de mogelijkheid een digitaal procesmodel, bestaande uit procesflows, te hosten en deze te ontsluiten via proceshosting.nl

Dit digitaal procesmodel is een grafische weergave van alle processen en hun onderlinge samenhang.

Uit de praktijk blijkt dat het grafisch weergeven van processen leidt tot een verhoogde acceptatie van de processen.

Implementatie

Uw organisatie is verantwoordelijk voor het opstellen, optimaliseren en actualiseren van processen. Advante zorgt voor de vertaling in procesflows (modelleren) en de presentatie hiervan in het digitale procesmodel. De procesflows blijven het eigendom van uw organisatie. Het is natuurlijk ook mogelijk dat uw organisatie gemodelleerde processen aanlevert om opgenomen te worden in het digitale procesmodel.

Besparingen

  • Uw organisatie hoeft geen structurele nog incidentele kosten meer te maken voor een procesmodelleerapplicatie.
  • Uw organisatie hoeft geen kosten te maken voor de inzet van modelleercapaciteit.
  • Er hoeven geen trainingen te worden gevolgd door uw medewerkers om in staat te zijn procesflows op te stellen.

Inhoud abonnement

  • Het beheren van alle processen van uw organisatie op proceshosting.nl.
  • Het beschikbaar stellen van de in beheer genomen processen van uw organisatie via proceshosting.nl, hierdoor zijn de processen continu beschikbaar voor medewerkers.
  • De helpdeskfunctie om vragen met betrekking tot de processen te stellen.
  • Het laten wijzigen (optimalisatie, actualisatie) van deze processen c.q. het opnemen van nieuwe processen.
  • Twee dagdelen, waarin gesprekken gevoerd worden met de proceseigenaren om de status, knelpunten en verbeterideeën te bespreken.

Enkele opdrachtgevers

Brandweer Amsterdam Amstelland
Moerdijk Veilig
Gemeente Moerdijk
Quickstart Bevolkingszorg

Samenwerking

Advante en Howeco werken nauw samen om de ambities van hun klanten te kunnen realiseren. De oplossingen die Howeco biedt sluiten naadloos aan op de dienstverlening van Advante. In procesoptimalisatie trajecten is het uitdrukkelijk niet de bedoeling om dikke handboeken te schrijven. Onze filosofie is dat je de creativiteit van medewerkers die binnen het proces werkzaam zijn moet stimuleren om tot continue procesverbetering te komen. De tools die wij gebruiken ondersteunen dat. Advante biedt samen met Howeco organisaties de mogelijkheid een digitaal procesmodel, bestaande uit procesflows, te hosten en deze te ontsluiten met internet. De inhoudelijke procesexpertise (Advante) gecombineerd met vernuftige technische vaardigheden (Howeco) heeft geresulteerd in deze sterke propositie.

Advante - Proces en Informatie

Howeco - Websites, Webwinkels en Reclame

Advante is een bureau voor advies, management en opleiding.
Wij zijn gespecialiseerd in het inrichten en continu verbeteren van organisaties, waarbij de focus ligt op proces en informatie. Wij helpen organisaties zichzelf verder te ontwikkelen door te inspireren en te ondersteunen; op zoek naar essenties, mensen laten samenwerken en in beweging krijgen. Advante is te kenmerken als een ambitieuze en dynamische organisatie.

HOWECO is hét designbureau voor alle promotie-uitingen.
Online en offline. Digitaal en print. Bij ons staat creativiteit en een persoonlijke aanpak voorop. Ons werk is maatwerk dat voldoet aan alle wensen en eisen en past bij de uitstraling van jouw bedrijf. Omdat we breed inzetbaar zijn kunnen we zeggen: “Uw business is onze reclame.”

Vraag een vrijblijvende demo aan

Waarom Proceshosting?

In het geval van een calamiteit willen gemeenten voor het onderdeel Bevolkingszorg snel en adequaat kunnen reageren op diverse incidenttypen. Ook omdat het voor operationele hulpverleningsorganisaties van essentieel belang is dat de (lokale) overheid hen met concrete informatie en acties ondersteunt. Tot op heden zijn in planvorming algemene procedures vastgelegd die op alle incidenttypen van toepassing zijn. Vanwege het algemene karakter is het lastig om direct tot concrete actie over te gaan. Tevens zijn er voor sociale calamiteiten over het algemeen nog geen of onvoldoende plannen beschikbaar.

Contact:

Tel: 0184 – 622 277 – E-mail: info@proceshosting.nl

Helpdesk:

Tel: 078 – 30 300 48 – E-mail: helpdesk@proceshosting.nl

Aanvraag demo